Hyperbaricka-oxygenoterapie

Impresum

Provozovatel stránek

PRAJZKO Hronov, a.s.
Hronov, Husova 223, PSČ 549 31
IČ 259 28 309

http://www.prajzko.cz

Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše právo na soukromí při kontaktu prostřednictvím služeb na našich webových stránek. Přístup k osobním údajům, shromážděným z našich stránek je standardně zabezpečen a veškeré osobní údaje o návštěvnících a uživatelích webové stránky jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje jsou předávány prostřednictvím otevřené sítě přístupné komukoli, přenos údajů na servery přes Internet není implicitně kódován. Nemůžeme proto zaručit utajení žádného sdělení nebo osobních údajů předávaných v takovéto otevřené síti. Nestanoví-li závazný zákon jinak, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu v důsledku zveřejnění osobních nebo jiných údajů. Vaše osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů pouze po dobu nezbytně nutnou.

Vyloučení odpovědnosti

Na těchto internetových stránkám mohou být uvedeny odkazy na jiné internetové stránky.
Pro všechny tyto odkazy výslovně potvrzujeme, že nemáme žádný vliv na jejich obsah a uspořádání. Proto se výslovně distancujeme tímto od všech obsahů všech odkázaných stránek na všech webových stránkách včetně všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny, na naší domovské stránce uvedené odkazy (Link) nebo aktivní reklamní obrázky (Banner).

Copyright

© PRAJZKO Hronov a.s., Hronov, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky, registrované ochranné známky, označení zboží a služeb, loga ("dále jen Ochranné známky") používané a zobrazené na těchto webových stránkách jsou Ochrannými dalších subjektů. Obsah stránek www.hyperbarie.cz je duševním vlastnictvím provozovatele stránek. Jakékoliv kopírování obsahu těchto webových stránek bez předchozího písemného souhlasu vlastníka pro jiné než osobní účely je nezákonné a bude postihováno v souladu s právními předpisy České republiky.

Výroba stránek a webservis

Výroba stránek a webservisMicroNet s.r.o.,
Třída Masarykova, 55001 Broumov. Tel. 491 520 001.

® Micronet a Route jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti MicroNet Broumov. Jakékoliv kopírování a šíření zdrojového kódu těchto stránek je možné pouze se souhlasem MicroNet s.r.o. Broumov

Pro správu těchto stránek je používán redakční systém routeGLOBE do společnosti MicroNet.
HBOT / HBO    Hyperbaric Oxygen Therapy
hotel nachod penzion hronov jiraskuv ozdravne pobyty Náchod ubytování Náchodě wellnes hyperbarická komora masáž medová relaxace broumov oyxgen léčba kyslík restaurace vinarna jiraskuv welnes velnse pobyty léčba regenerace hyperbaricka a normobaricka oxygenoterapie osteoradionekróza nekróza cystitida enteritida proktitida hrtan implantace extrakce zubu Diabetické defekty Ischémické vředy hluchota Tinitus štěpy svalové laloky Refrakterní chronická osteomyelitida Algoneurodystrofie uzávěry sítnicové tepny Popáleniny Postanoxická encephalopatie Cystoidní pneumatóza střeva traumatická ischémie anaerobní bakteriální infekce fasciitida myonekróza sněť Reperfúzní syndrom Replantace vikend wellness;